Andre alphabet – letters L-P

Andre alphabet – letters G-K